Sa ganitong sitwasyon, pinakamainam na suriin kung magkapareho ang email address na  sinusubukan mong i-log in at ang email address na inirehistro mo sa app. Kung hindi ka  sigurado, makipag-ugnayan sa amin sa chooselocalsmc@colu.com at ikalulugod naming  tulungan ka.