Upang ma-update ang iyong mga personal na detalye (email address/numero ng  telepono/pangalan), makipag-ugnayan sa amin sa chooselocalsmc@colu.com at ikalulugod  naming tulungan ka.