Makakatanggap ka ng SMC Points para sa mga kwalipikadong pagbili tulad ng tinukoy sa mga  alok na reward. Maaari mong gamitin ang App upang mag-redeem ng SMC Points sa mga lokal  na negosyo. Sa pamamagitan ng pagsali sa programang SMC Points, makakabili ka ng lokal na  produkto at mapapatatag mo ang iyong komunidad at ang mga negosyong narito.