Mga Reward / SMC Points

Paano gumagana ang programang SMC Points?
Makakatanggap ka ng SMC Points para sa mga kwalipikadong pagbili tulad ng tinukoy sa mga  alok na reward. Maaari mong gamitin ang App upang mag-redeem ng SM...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:49 PM
Ano ang SMC Points?
Nag-aalok sa iyo ang Choose Local San Mateo County App ng pagkakataong makatanggap ng  mga reward para sa pagsuporta sa mga independent na lokal na negosyo....
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:50 PM
Paano ako makakatanggap ng SMC Points?
Makakatanggap ka ng SMC Points sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na negosyo at  pamimili ng lokal na produkto sa bayan. Magagawa mo iyon sa pamamagi...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:50 PM
Ano ang mga alok na reward?
Ang mga alok na reward ay pana-panahong pina-publish sa App at mayroon itong  ipinapaliwanag na isang partikular na bagay na kailangan mong gawin (ibig sabi...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:50 PM
Ano ang kwalipikadong pagbili?
Ang kwalipikadong pagbili ay isang pagbiling maaaring kwalipikadong makatanggap ng SMC  Points sa ilalim ng mga tuntunin ng isang partikular na alok na rewa...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:50 PM
Sino ang nagpapasimula sa mga alok na reward / sino ang nagpopondo sa SMC Points?
Ang Choose Local San Mateo County App ay inihahatid sa iyo ng County ng San Mateo, at  pinopondohan din ng County ang SMC Points. 
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:51 PM
Ano ang value ng SMC Point?
Ang redemption value ng bawat SMC Point ay Isang U.S. Dollar ($1.00).  Nangangahulugan ito na kung mayroon kang gustong bilhing nagkakahalaga ng $20 at gust...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:51 PM
Kailan ko matatanggap ang aking SMC Points?
Idaragdag ang SMC Points sa balanse sa iyong account pagkatapos makumpirma ang isang  pagbabayad sa pamamagitan ng aming third-party na vendor na Plaid, at ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:52 PM
Paano ko makikita kung gaano karami nang SMC Points ang naipon ko?
Upang makita kung gaano karami nang SMC Points ang naipon mo, ang kailangan mo lang  gawin ay tingnan ang numerong makikita sa ilalim ng pangunahing screen ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:52 PM
Gumawa ako ng kwalipikadong pagbili ngunit hindi ko makita ang SMC Points sa aking account. Bakit ganoon?
Idaragdag lang ang SMC Points sa iyong balanse pagkatapos makumpirma ang isang  pagbabayad sa pamamagitan ng aming third-party na vendor na Plaid, at pagkat...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:52 PM