Ang redemption value ng bawat SMC Point ay Isang U.S. Dollar ($1.00).  Nangangahulugan ito na kung mayroon kang gustong bilhing nagkakahalaga ng $20 at gusto  mong gumamit lang ng SMC Points, kakailanganin mong mag-redeem ng 20 SMC Point sa  pamamagitan ng App. Kung mayroon kang 5 SMC Point, maaari mo ring i-redeem ang points  na iyon (na may value na $5) at bayaran ang $15 na natitira sa presyong binayaran nang cash  o sa pamamagitan ng mga uri ng pagbabayad na tinatanggap ng negosyo.