Nag-aalok sa iyo ang Choose Local San Mateo County App ng pagkakataong makatanggap ng  mga reward para sa pagsuporta sa mga independent na lokal na negosyo. Makakatanggap ka ng SMC Points sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwalipikadong pagbili  gamit ang App, at maaari mong ipalit ang SMC Points sa mga produkto at serbisyo sa mga  redeeming business. Ang redemption value ng bawat SMC Point ay katumbas ng isang U.S.  Dollar ($1.00).