Ang mga alok na reward ay pana-panahong pina-publish sa App at mayroon itong  ipinapaliwanag na isang partikular na bagay na kailangan mong gawin (ibig sabihin, kung ano  ang kailangan mong bilhin at saan ito mabibili) upang makatanggap ng SMC Points sa  pamamagitan ng alok na iyon. Hinihikayat ka naming madalas na bisitahin ang App upang hindi  mo mapalampas ang alinman sa aming mga espesyal na alok na reward.