Makakatanggap ka ng SMC Points sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na negosyo at  pamimili ng lokal na produkto sa bayan. Magagawa mo iyon sa pamamagitan ng pag-link ng  iyong payment card, pagsali sa mga alok na reward na pina-publish sa Choose Local San  Mateo County App sa pamamagitan ng pagpindot sa button na “Join reward offer” para sa isang  partikular na alok na reward, at paggawa ng mga kwalipikadong pagbili sa mga kalahok na  negosyo, gaya ng nakadetalye sa mga tuntunin ng alok na reward sa App at sa Mga Tuntunin  ng Paggamit ng Miyembro. 

Limitado ang panahon ng mga alok na reward, at mayroong sariling mga tuntunin ang bawat  alok na dapat mong basahin at unawain nang mabuti. Madalas mo ring dapat bisitahin ang App  upang kumpirmahin kung aling mga negosyo ang kasama sa isang alok na reward, dahil  maaaring pana-panahong magbago ang listahan ng mga negosyong kasama sa isang alok  habang nananatiling may bisa ang alok na reward.