Upang makita kung gaano karami nang SMC Points ang naipon mo, ang kailangan mo lang  gawin ay tingnan ang numerong makikita sa ilalim ng pangunahing screen ng App sa button na  “Redeem.” 

Ang iba pang opsyon ay: “Redeem screen,” “Me screen,” at upang tingnan ang buong history,  pumunta sa Me --> reward history. 

Ang mga user na nag-enable sa “notifications” ay makakatanggap ng notification kapag  naibigay na ang reward. Upang matiyak na wala kang mapapalampas, i-on ang iyong mga  notification :)