Dapat mong ipaalam sa mga redeeming business na magbabayad ka sa pamamagitan ng pag redeem ng SMC Points - kapag naisagawa mo na ang redemption payment sa App, tiyaking  ipakita sa kinatawan ng negosyo ang screen ng kumpirmasyon sa iyong telepono. Dagdag pa  rito, makakatanggap ang negosyo ng email na naglalaman ng mga detalye ng redemption  transaction.