Pag-redeem ng SMC Points

Ano ang maaari kong gawin sa aking SMC Points?
Maaari mong gastusin ang mga ito sa alinman sa mga redeeming business sa App - mga  negosyo itong minarkahan ng letrang "R" sa App.  
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:53 PM
Paano ko mare-redeem ang aking SMC Points?
Dapat mong ipaalam sa redeeming business na babayaran mo ang isang pagbili sa  pamamagitan ng pag-redeem ng SMC Points. Pagkatapos ay hanapin ang negosyo sa...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:53 PM
Paano malalaman ng isang negosyo na nag-redeem ako ng aking SMC Points?
Dapat mong ipaalam sa mga redeeming business na magbabayad ka sa pamamagitan ng pag redeem ng SMC Points - kapag naisagawa mo na ang redemption payment sa A...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:54 PM
Paano ako magkakansela ng pag-redeem ng SMC Points?
Pinal at hindi mababawi ang lahat ng pag-redeem ng SMC Points - nangangahulugan ito na  kung kakanselahin ang transaksyon na may kinalaman sa pag-redeem ng ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:54 PM
Paano kung gusto kong kanselahin ang isang pagbiling binayaran gamit ang na-redeem na SMC Points?
Pinal at hindi mababawi ang lahat ng pag-redeem ng SMC Points - nangangahulugan ito na  kung kakanselahin ang transaksyon na may kinalaman sa pag-redeem ng ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:54 PM
Maaari ba akong mag-redeem ng SMC Points para ipalit sa cash o maaari ko bang i transfer ang mga ito?
 Hindi. Ibinibigay sa iyo ang SMC Points upang gamitin lang sa App para sa mga pagbili sa mga  redeeming business. Ang mga ito ay hindi maaaring i-refund pa...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:54 PM