Hindi. Ibinibigay sa iyo ang SMC Points upang gamitin lang sa App para sa mga pagbili sa mga  redeeming business. Ang mga ito ay hindi maaaring i-refund para sa cash, ipamalit, i-withdraw,  o i-transfer sa anumang paraan.