Kapag ili-link mo ang iyong card sa Choose Local San Mateo County, gagawin mo ito sa  pamamagitan ng aming third-party na Plaid upang makuha ang kinakailangang impormasyon  mula sa mga pinansyal na institusyon. 

Malamang na nagamit mo na ang mga serbisyo nito. Pinapatakbo ng Plaid ang maraming app  sa pananalapi na available sa Google Play at Apple Play, gaya ng Venmo. 

Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa mga pagsisikap ng aming mga provider upang  ma-secure ang iyong data, maaari kang mag-tap dito para sa Plaid.