Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na may isyu sa mga sagot na ibinigay mo sa proseso ng  pag-authenticate ng bangko. Maaaring makatulong na mag-log in muna sa iyong online banking  at tiyaking tama ang impormasyon mo o subukang mag-link ng card na ibinigay ng ibang  bangko/pinansyal na institusyon.