Pag-troubleshoot sa iyong naka-link na card (Plaid)

1. Invalid ang Mga Kredensyal
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, hinihikayat ka naming i-double check na walang a...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:57 PM
2. Invalid ang multi-factor authentication
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na may isyu sa mga sagot na ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:57 PM
3. Pansamantalang Na-lock ang Account
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na masyadong maraming beses ...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:57 PM
4. Hindi masuportahan ang account
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na hindi masuportahan ng ami...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:58 PM
5. Hindi awtorisado ang account
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na dapat kang mag-log in nan...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:58 PM
6. Hindi sinusuportahan ang multi-factor authentication
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na binago ng bangko ang kani...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:58 PM
7. Walang account
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na walang credit card na nak...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:58 PM
8. Nagbago ang password o impormasyon sa MFA
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na nagbago ang iyong imporma...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:59 PM
8. Invalid ang username
Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na hindi tumutugma ang ibini...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:59 PM
9. I-link ulit ang iyong card
Kung nagbago ang iyong password o impormasyon sa MFA, o kung nangangailangan ng mga  bagong paraan ng pag-authenticate ang iyong bangko, makakatanggap ka ng...
Thu, 14 Oct, 2021 at 2:59 PM