Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na walang credit card na nakakonekta sa iyong bank  account. Sa ganitong sitwasyon, pag-isipang mag-link ng ibang card na ibinigay ng ibang  bangko/pinansyal na institusyon.