Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na nagbago ang iyong impormasyon sa MFA. Madali lang itong ayusin, hinihikayat ka naming mag-online gamit ang iyong bangko o mag-link  ng ibang card na ibinigay ng ibang pinansyal na institusyon.