Kung nagbago ang iyong password o impormasyon sa MFA, o kung nangangailangan ng mga  bagong paraan ng pag-authenticate ang iyong bangko, makakatanggap ka ng notification sa  app na nagtuturo sa iyo kung paano i-link ulit ang iyong card sa app. Tandaang hanggang sa  gawin mo ito, hindi ka makakatanggap ng impormasyon tungkol sa iyong mga pagbili at kung 

ganoon ay hindi ka mabibigyan ng mga reward para sa mga kwalipikadong pagbili sa ilalim ng  mga alok na sinalihan mo.