Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na dapat kang mag-log in nang direkta sa iyong pinansyal  na institusyon at gumawa ng ilang pagkilos (sumang-ayon sa mga na-update na tuntunin at  kondisyon/palitan ang iyong password/ atbp.) o subukang mag-link ng card na ibingay ng ibang  bangko/pinansyal na institusyon.