Kung inili-link mo ang iyong mga kredensyal sa online banking at natanggap mo ang mensahe  ng error na ito, nangangahulugan ito na masyadong maraming beses mo nang inilalagay ang  mga maling kredensyal. Na-trigger nito ang system ng pagprotekta laban sa panloloko ng pinansyal na institusyon na dahilan para ma-lock ang iyong account.  

Hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa iyong bangko o mag-log in sa kanilang portal upang  maresolba ang isyu, i-unlock ang iyong account, at bumalik sa amin o subukang mag-link ng  card na ibinigay ng ibang bangko/ pinansyal na institusyon.