Isinasaad ng simbolong present na ang negosyong ito ay kasalukuyang lumalahok sa isa o higit  pang alok na reward! Dapat mo itong suriin at dapat kang sumali sa alok :) Isinasaad ng simbolong "R" na isa itong Redeeming business kung saan maaari mong i-redeem  ang SMC Points na natanggap mo sa kasalukuyan.