Pangkalahatan

Ano ang ibig sabihin ng mga simbolong katabi ng mga negosyo sa app?
 Isinasaad ng simbolong present na ang negosyong ito ay kasalukuyang lumalahok sa isa o higit  pang alok na reward! Dapat mo itong suriin at dapat kang suma...
Thu, 14 Oct, 2021 at 3:01 PM
Maaari ko bang i-delete ang aking account?
Oo, maaari, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa chooselocalsmc@colu.com. 
Thu, 14 Oct, 2021 at 3:01 PM
Ano ang mangyayari sa aking SMC Points kung na-delete ang aking account?
Mawawalan ng bisa ang iyong SMC Points kapag na-delete ang iyong account, dahil idinisenyo  ang mga itong gamitin lang sa App. 
Thu, 14 Oct, 2021 at 3:01 PM