Mawawalan ng bisa ang iyong SMC Points kapag na-delete ang iyong account, dahil idinisenyo  ang mga itong gamitin lang sa App.